Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 7/4: (2021-04-07 23:05:27)

Thông báo Lý Ngư 7/4:


2021-04-07 23:05:27
Thông báo Lý Ngư 7/4:

Heo nuôi hôm nay lên được 850k. Các cần thủ xuất sắc ngày hôm nay gồm:

Anh Cường 16kg chép
Anh Đại 10kg chép phi
Anh Minh 10kg chép
Anh Tuấn 7kg chép
Anh Thái 1 5kg chép phi
Anh Thái 2 5kg chép phi

???Ngày mai hồ đón nhận khoảng 400kg chép Ngọc Trinh về, Hồ sẽ châm trực tiếp 60kg chép, lượng cá còn lại sẽ được nhốt vèo để thực hiện châm dần trong thời gian tới (dự kiến 1 tuần châm 2 lần vào thứ 2 và thứ 6)???
Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Thông báo hồ Lý Ngư 26/12:
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 7/4: (2021-04-07 23:05:27)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 7/4: (2021-04-07 23:05:27)
1 Comment
  1. Bùi Ngọc Tuấn anh ấy đã được nêu lên bảnh vàng Curly Khoa

Để lại bình luận

Shopping cart