Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 7/11: Heo chép nay lên nhanh hơn mọi ngày đạt 1.130.000 đồng. H (2021-11-07 23:10:24)

Thông báo Lý Ngư 7/11: Heo chép nay lên nhanh hơn mọi ngày đạt 1.130.000 đồng. H


2021-11-07 23:10:24

Thông báo Lý Ngư 7/11: Heo chép nay lên nhanh hơn mọi ngày đạt 1.130.000 đồng. Hôm nay cá giảm nhiệt, chỉ có 2 cần thủ đạt lượng cá nhiều là anh Thuận 12kg chép và anh Cường 9kg chép. ?Mai hồ châm hơn 100kg Phi size to hơn 0.5 lạng, hi vọng vừa cải thiện nước vừa kích thích cá cũ của hồ ăn nhiệt hơn. Lần gần đây, khi thả phi và chép, hồ đã có kỉ lục 40kg phi/2h và 18kg chép/suất.?

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh -
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 7/11: Heo chép nay lên nhanh hơn mọi ngày đạt 1.130.000 đồng. H (2021-11-07 23:10:24)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 7/11: Heo chép nay lên nhanh hơn mọi ngày đạt 1.130.000 đồng. H (2021-11-07 23:10:24)
Shopping cart