Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 4/12: (2021-12-04 08:04:58)

Thông báo Lý Ngư 4/12:


2021-12-04 08:04:58

Thông báo Lý Ngư 4/12:

Heo chép vẫn đạt 2.490.000 đồng.
Hôm qua,Chép ăn nhiều, đều hồ đa phần đạt 5kg/cần. Các cá nhân xuất sắc như:

– Anh Hùng 12kg chép
– Anh Bi 9kg chép
– Anh Nghĩa, anh Danh, Anh Thái 8 kg chép

Cá phi hôm qua lại có trục chặc nên chưa về, trưa nay mới về kịp. Các cần thủ thông cảm!!

Chúc các cần thủ cuối tuần vui vẻ .


Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Này thì bún lock bắt cá 8kg kkk
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 4/12: (2021-12-04 08:04:58)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 4/12: (2021-12-04 08:04:58)
  1. Thả phi Bự sếp ơi . Phi size 8 lạng di . Câu sướng ty

Shopping cart