Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 4/11: Hồ vẫn duy trì cá ăn nhiệt hôm qua, với 5/10 cần thủ trên (2021-11-04 10:39:48)

Thông báo Lý Ngư 4/11: Hồ vẫn duy trì cá ăn nhiệt hôm qua, với 5/10 cần thủ trên


2021-11-04 10:39:48

Thông báo Lý Ngư 4/11: Hồ vẫn duy trì cá ăn nhiệt hôm qua, với 5/10 cần thủ trên 7kg/suất và bình quân hồ là 4kg/cần. Heo chép lên nhẹ 710k. Ngày mai 5/11 hồ châm cá đợt 1 của tháng 11 tầm 200kg phi size 5 lạng, đợt 2 châm chép sẽ vào giữa cuối tháng. Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ.?

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - cám ơn các cần thủ đã ủng hộ, chủ hồ bắt đầu đò grab anh Nguyen Viet Thai 17.5kg
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 4/11: Hồ vẫn duy trì cá ăn nhiệt hôm qua, với 5/10 cần thủ trên (2021-11-04 10:39:48)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 4/11: Hồ vẫn duy trì cá ăn nhiệt hôm qua, với 5/10 cần thủ trên (2021-11-04 10:39:48)
Shopping cart