Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 4/11: (2021-11-04 19:57:37)

Thông báo Lý Ngư 4/11: Hồ vẫn duy trì cá ăn nhiệt hôm qua, với 5/10 cần thủ trên


2021-11-04 19:57:37
Thông báo Lý Ngư 4/11:

Nay heo lên mạnh hơn mọi ngày đạt được 950k ?. Hồ cá vẫn ăn đều, lượng cá trên 10kg vẫn thuộc về các cần thủ kì cựu như Anh Đại, Chú Hiển,… (Chú Hiển đang dẫn đầu về phong độ gần 10 ngày ? liên tục)

Hồ Lý Ngư chủ đạo là Chép chiếm hơn 3/4 lượng cá của hồ. Tuy nhiên để giúp cho môi trường sinh thái cân bằng, sạch tạp khuẩn, kích thích sự tranh ăn giữa các tầng nước khác nhau, Hồ bắt buộc phải duy trì 1/4 lượng cá khác như trôi, phi hoặc mè để cân bằng. Dự kiến mai hồ sẽ bổ sung thêm đợt cuối hơn 100kg phi size lớn trước khi thả chép cuối tháng 11. Mong các cần thủ chuyên chép thông cảm.

Cảm ơn các cần thủ đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.


Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Út Lệ thả 300kg Chép. Mai thứ 5 ngày 1/4 em khai trương ! (2021-03-31 10:50:10)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 4/11: (2021-11-04 19:57:37)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 4/11: (2021-11-04 19:57:37)
Shopping cart