Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 4/10: Cá tiếp tục ăn đều hộ 6/12 cần thủ qua đò mang quà về A (2021-10-04 21:08:01)

Thông báo Lý Ngư 4/10:  Cá tiếp tục ăn đều hộ 6/12 cần thủ qua đò mang quà về  A


2021-10-04 21:08:01

Thông báo Lý Ngư 4/10: Cá tiếp tục ăn đều hộ 6/12 cần thủ qua đò mang quà về ? Anh Thanh 19kg chép phi /7h
Anh Cang 10kg chép
Anh Đại 9kg chép
Anh Kha 9kg chép
Anh Hùng 9 kg chép
Anh Cường, anh Minh 8 kg chép phi Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ.??

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Út Lệ thả 200kg cá phi size 0.8lạng up! Giá vé 200n/suat 4 tieng,tieng +40n! Ho (2021-12-21 09:57:00)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 4/10:  Cá tiếp tục ăn đều hộ 6/12 cần thủ qua đò mang quà về  A (2021-10-04 21:08:01)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 4/10: Cá tiếp tục ăn đều hộ 6/12 cần thủ qua đò mang quà về A (2021-10-04 21:08:01)
  1. Chỗ e chưa đc đi ra nữa chán quá

Shopping cart