Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 30/12: (2021-12-30 16:40:44)

Thông báo Lý Ngư 30/12:


2021-12-30 16:40:44

Thông báo Lý Ngư 30/12:
Heo chép đạt 3.870.000 đồng. Cá duy trì ăn đều hồ và đạt trên 5kg/cần bình quân.
Một số cần thủ xuất sắc 2 ngày qua:

– Anh Nghĩa 26kg chép.
– Anh Bi 18kg chép
– Anh Hùng 15kg chép
– Anh Hưng 14 kg chép
– Anh Minh 9kg chép
– Anh Thắng 8kg chép
– Anh Lợi 8kg chép.

Cám ơn các cần thủ ủng hộ


Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Chúc mừng anh khách sáng nay lên heo hơn 4kg (2021-04-20 11:17:33)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 30/12: (2021-12-30 16:40:44)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 30/12: (2021-12-30 16:40:44)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Dai ca minh bù tọt ko co haaaa

  2. Hay quá a tiễn máy em trôi vô chảo giùm e rồi ??

Shopping cart