Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 30/10: (2021-10-30 20:15:18)

Thông báo Lý Ngư 30/10:


2021-10-30 20:15:18
Thông báo Lý Ngư 30/10:

Với mực nước sâu, mát xấp sỉ 2m, thời tiết nắng nóng đang rất thích hợp cho cá ăn nhiệt lại Hồ Lý Ngư. Bão cá hôm nay hơn hôm qua, khá nhiều cần thủ qua đò (5/10 cần)

• Anh Minh 18kg chép
• Anh Hùng 12kg chép
• Anh Cường (cá phi) 12kg chép
• Anh Thái 10 kg chép
• Anh Thọ 8kg chép

Đặc biệt nay 3 heo trên 3kg đã bị bắt, tuy nhiên không cần thủ nào được do không đăng kí từ đầu (có thể các cần thủ chưa kịp cập nhật tình hình hồ). Mong từ mai các cần thủ tham gia nuôi heo cùng hồ cho không khí thêm sôi động.

?Heo 3kg, khởi điểm 500k, câu cần dưới 4.5m, tự bắt, thả lại hồ sau cân. Mỗi cần thủ góp nuôi heo 30k/cần (tùy chọn khi xuống cần) ?


Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi. Em Thả cái dèo cá chép lâu năm ra hồ câu nhé. Nhiều nhiều nhiều. Th
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 30/10: (2021-10-30 20:15:18)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 30/10: (2021-10-30 20:15:18)
  1. Chụp hình rọng của a cường mà k thấy tên ….hehehe

Shopping cart