Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 29/3: (2021-03-30 07:33:50)

Thông báo Lý Ngư 29/3:


2021-03-30 07:33:50
Thông báo Lý Ngư 29/3:

Hôm nay heo nuôi lên rất nhẹ 1020 kg. Tuy lượng cần thủ ít, nhưng lượng cá lên nhiều, các cần thủ tiêu điểm gồm

– Anh Thắng 15kg chép phi
– Anh Cường 13kg chép phi
– Chú Hiển 10kg chép phi
– Anh Nguyễn Phước 10kg chép phi
– Anh Hiến 7kg chép phi
– Anh Mỹ 7kg chép
– Anh Thắng MC 7kg chép phi
– Anh Toan 6kg chép phi

??Từ 15/3 để đối phó với cá nhỏ hồ sẽ có chính sách như sau: cần thủ câu suất bình thường cá nhỏ thu 30k/kg. Riêng các cần thủ giúp hồ chuyên xử lý cá nhỏ (vui lòng đăng kí khi xuống cần) hồ sẽ không tính vé câu và sẽ thu lại 10k/kg cá nhỏ, cá lớn thả lại hồ??


Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Hội Ngộ - 9h hồ xuống 5 em cá chương trình nha các anh (2021-12-20 08:12:15)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 29/3: (2021-03-30 07:33:50)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 29/3: (2021-03-30 07:33:50)
Vui lòng để lại đánh giá

Để lại bình luận

Shopping cart