Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 28/3: Heo nuôi lên nhẹ 900k, hiện tượng đứt trục đứt thẻo lan r (2021-03-29 09:41:58)

Thông báo Lý Ngư 28/3: Heo nuôi lên nhẹ 900k, hiện tượng đứt trục đứt thẻo lan r


2021-03-29 09:41:58

Thông báo Lý Ngư 28/3: Heo nuôi lên nhẹ 900k, hiện tượng đứt trục đứt thẻo lan rộng khắp hồ. Các cần thủ xuất sắc gồm:
– Anh Thái 11kg chép phi
– Anh Minh 10kg chép
– Anh Cường, anh Trung, anh Toan, anh Hùng 7kg chép phi
– Anh Tươi 6kg chép phi
– Anh Đại 5kg chép
– Anh Hiến 5kg chép phi ??Từ 15/3 để đối phó với cá nhỏ hồ sẽ có chính sách như sau: cần thủ câu suất bình thường cá nhỏ thu 30k/kg. Riêng các cần thủ giúp hồ chuyên xử lý cá nhỏ (vui lòng đăng kí khi xuống cần) hồ sẽ không tính vé câu và sẽ thu lại 10k/kg cá nhỏ, cá lớn thả lại hồ??Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Cá đã bắt đầu quen với nhịp xả mồi hằng ngày, hôm nay ăn rất nhiệt, 5 heo cắp ná
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 28/3: Heo nuôi lên nhẹ 900k, hiện tượng đứt trục đứt thẻo lan r (2021-03-29 09:41:58)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 28/3: Heo nuôi lên nhẹ 900k, hiện tượng đứt trục đứt thẻo lan r (2021-03-29 09:41:58)
Vui lòng để lại đánh giá

Để lại bình luận

Shopping cart