Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 27/3: (2021-03-27 23:25:04)

Thông báo Lý Ngư 27/3:


2021-03-27 23:25:04
Thông báo Lý Ngư 27/3:

Trời nắng oi bức, heo nuôi lên nhẹ hôm qua và hôm nay 750k.

Cá ăn đều hồ, vẫn quấn ổ của anh Mỹ và anh Cường. Các cần thủ xuất sắc hôm nay gồm:

– Anh Cường 8kg chép
– Anh Mỹ 8kg chép
– Chú Hiển 8kg chép
– Anh Thắng 8kg chép
– Anh Hiến 6kg chép phi
– Anh Thái 6kg chép
??Từ 15/3 để đối phó với cá nhỏ hồ sẽ có chính sách như sau: cần thủ câu suất bình thường cá nhỏ thu 30k/kg. Riêng các cần thủ giúp hồ chuyên xử lý cá nhỏ (vui lòng đăng kí khi xuống cần) hồ sẽ không tính vé câu và sẽ thu lại 10k/kg cá nhỏ, cá lớn thả lại hồ??

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - CÁCH NHÌN PHAO KHI CÂU CÁ NHƯ CẦN THỦ CHUYÊN NGHIỆP (2021-10-23 20:00:45)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 27/3: (2021-03-27 23:25:04)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 27/3: (2021-03-27 23:25:04)
Vui lòng để lại đánh giá

Để lại bình luận

Shopping cart