Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 25/3: (2021-03-25 22:23:21)

Thông báo Lý Ngư 25/3:


2021-03-25 22:23:21
Thông báo Lý Ngư 25/3:

Chúc mừng anh Cường đã lên heo 3.8kg nặng 1.660k. Heo mới lại trở về vạch xuất phát 500k.

Hôm nay cá ăn đều hồ, tuy nhiên say mồi quấn ổ tập trung tại vị trí của 2 cần thủ Anh Mỹ và Anh Cường:

– Anh Mỹ 23kg chép 1 xôi qua đò mang quà về
– Anh Cường 9kg chép 3 xôi, 1 heo 3.8kg
– Anh Nguyễn Thắng 8kg chép phi
– Anh Đại 8kg chép phi
– Anh Tân, Anh Thái 7kg chép phi
– Anh Đức 5kg chép

??Từ 15/3 để đối phó với cá nhỏ hồ sẽ có chính sách như sau: cần thủ câu suất bình thường cá nhỏ thu 30k/kg. Riêng các cần thủ giúp hồ chuyên xử lý cá nhỏ (vui lòng đăng kí khi xuống cần) hồ sẽ không tính vé câu và sẽ thu lại 10k/kg cá nhỏ, cá lớn thả lại hồ??


Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh -
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 25/3: (2021-03-25 22:23:21)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 25/3: (2021-03-25 22:23:21)
3 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Mai sẽ lại có thùng khống xếp sẵn từ sáng vào lỗ anh Mỹ hôm nay. Kkk!

  2. Do ngoi thi duoc ma wan trong la co cau duoc ca hai la k.lam nhu do ngoi la cau duoc giong nguoi ta vai.mơ di

  3. Nhiều lúc muốn lên kiếm cái lỗ ngồi câu với mấy idol quá mà kg biết có kg, thấy ngưỡng mộ mấy anh quá

Để lại bình luận

Shopping cart