Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 23/3: – 2021-03-23 23:33:34

Thông báo Lý Ngư 23/3:


2021-03-23 23:33:34
Thông báo Lý Ngư 23/3:

Vì 1 số lý do khách quan, sáng nay anh Bảo đã quên k thả cá, hồ sẽ châm cá sớm vào sáng mai 50kg chép.

Heo nuôi nay lên 1.530k. Trời nắng gắt cá hơi chậm ăn, các cần thủ thành tích tốt trong ngày:
-Anh Đại 8kg chép
– Anh Cường 7kg chép
– Anh Toan, Anh Mỹ, Anh Dũng, Anh Tuấn 6 kg chép
– Chú Hiển, Anh Trung 5kg chép
– Anh Tân, Anh Danh, Anh Trugn 4kg chép.

??Từ 15/3 để đối phó với cá nhỏ hồ sẽ có chính sách như sau: cần thủ câu suất bình thường cá nhỏ thu 30k/kg. Riêng các cần thủ giúp hồ chuyên xử lý cá nhỏ (vui lòng đăng kí khi xuống cần) hồ sẽ không tính vé câu và sẽ thu lại 10k/kg cá nhỏ, cá lớn thả lại hồ??


Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Thiên Di (CV Lê Thị Riêng) - Ngày nào cá cũng đều đều ạ
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 23/3: – 2021-03-23 23:33:34
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 23/3: – 2021-03-23 23:33:34
1 Comment

Để lại bình luận

Shopping cart