Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 23/11: Heo chép hôm nay lên 2.250.000 đồng. Cần thủ xuất sắc h (2021-11-23 22:50:12)

Thông báo Lý Ngư 23/11: Heo chép hôm nay lên 2.250.000 đồng.  Cần thủ xuất sắc h


2021-11-23 22:50:12

Thông báo Lý Ngư 23/11: Heo chép hôm nay lên 2.250.000 đồng. Cần thủ xuất sắc hôm nay vẫn là tên quen thuộc: Anh Bi 16kg chép
Anh Minh 11 kg chép.
Chú Hiển, anh Tuấn, anh Lợi….6kg. Hồ có giá vé câu ngày là 450k. Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ.?
Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Thả cá sớm.... (2021-04-24 10:40:49)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 23/11: Heo chép hôm nay lên 2.250.000 đồng.  Cần thủ xuất sắc h (2021-11-23 22:50:12)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 23/11: Heo chép hôm nay lên 2.250.000 đồng. Cần thủ xuất sắc h (2021-11-23 22:50:12)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Heo chép là con này phải không ạ ??

  2. Ông già còn cứng dữ lắm ??

Shopping cart