Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 22/11: (2021-11-22 22:27:46)

Thông báo Lý Ngư 22/11:


2021-11-22 22:27:46

Thông báo Lý Ngư 22/11:

Heo chép hôm nay lên 2.100.000 đồng.

Hôm nay đầu tuần, khá vắng cần thủ, cá ăn đều hồ đạt bình quân 5kg/cần. Cần thủ xuất sắc:

Anh Minh 10kg chép
Anh Bi 9kg chép

Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ.

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Thông báo Lý Ngư 4/11: (2021-11-04 19:57:37)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 22/11: (2021-11-22 22:27:46)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 22/11: (2021-11-22 22:27:46)
ngan.lehuu
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. E móm tới mả nhận k ra luôn nè ?

  2. Cá ăn đều hồ bình quân 5kg/cần trừ cần thủ Tuấn Cơm ??

Shopping cart