Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 2/3:

Thông báo Lý Ngư 2/3:


Thông báo Lý Ngư 2/3:

Cá ăn rất nhiệt, điên cuồng, tiếc cho ToNy Nguyễn lên heo 4.3kg sau giờ qui đinh. Dự kiến cần thủ này sẽ chuyển về sống tại Bình Dương, hồ có lẽ không còn phải đưa đò mỗi ngày trong thời gian tới 🙂

Ngày mai hồ Lý Ngư sẽ tạm ngưng hoạt động 1 ngày, để bẫy cá con đồng thời thả cá chép mới Tân Mai, dự kiến gần 300kg. Ngày thứ 5 hồ hoạt động trở lại bình thường. Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ thời gian qua!

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Thả cá chim. (2023-07-22 12:39:35)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 2/3:
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 2/3:
3 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Hồ dịch vụ- cách tiếp cận khách rất tốt …. chúc hồ càng ngày nhiều bạn câu

Để lại bình luận

Shopping cart