Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 2/10: Từ 1/10 đến hôm nay hồ bão cá diện rộng, lượng cá gần 3 (2021-10-02 17:06:43)

Thông báo Lý Ngư 2/10:  Từ 1/10 đến hôm nay hồ bão cá diện rộng, lượng cá gần 3


2021-10-02 17:06:43

Thông báo Lý Ngư 2/10: Từ 1/10 đến hôm nay hồ bão cá diện rộng, lượng cá gần 3 tấn dưới hồ sau một thời gian dài dưỡng đã như cá mới, chủ hồ liên tục đưa đò các cần thủ ?.
Hôm nay đạt kỉ lục, chủ hồ đưa đò 10/10 cần thủ tặng kèm 10 phần quà mang về, lượng cá trung bình 1 cần trên 12kg. Anh Kim 22kg /5h
Anh Hùng 13kg/4h
Anh Khang 13kg/4h
Anh Cang 11kg/4h
….
??Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ ??

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Thông báo Lý Ngư 13/12: (2021-12-13 11:29:26)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 2/10:  Từ 1/10 đến hôm nay hồ bão cá diện rộng, lượng cá gần 3  (2021-10-02 17:06:43)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 2/10: Từ 1/10 đến hôm nay hồ bão cá diện rộng, lượng cá gần 3 (2021-10-02 17:06:43)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Chúc hồ Lý Ngư luôn phát triển nghen. Anh em giữ gìn sức khỏe để câu kéo dài dài nha. ???❤❤

  2. Hồ lý ngư có ở sg ko ae

  3. Chua len sg đuoc a oi len dứt lien

Shopping cart