Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 2/1:

Thông báo Lý Ngư 2/1:


Thông báo Lý Ngư 2/1:

Chúc mừng anh Đạt đã tiếp tục lên heo 2.7kg lần thứ tư trong 2 tháng ??. Heo trở lại vạch xuất phát 500k.

Các cần thủ xuất sắc hôm nay gồm:
– ToNy Nguyễn 15kg chép phi,
– Vantâm Phung 10kg chép
– Anh Ngân 9kg chép
– Bùi Tấn Đại 8kg chép
– Anh Tài 7kg chép phi
– Chú Hiển, anh Tươi 6kg chép phi
– Anh Quang, anh Minh, Anh Thái 5kg chép phi…

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí AnhEm - Cá mới còn ăn hơi chậm nha ae
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 2/1:
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 2/1:
Vui lòng để lại đánh giá

Để lại bình luận

Shopping cart