Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 18/4: Hôm nay hồ khá sôi động, heo nuôi đạt trọng lượng 780k. C (2021-04-18 21:42:21)

Thông báo Lý Ngư 18/4: Hôm nay hồ khá sôi động, heo nuôi đạt trọng lượng 780k. C


2021-04-18 21:42:21

Thông báo Lý Ngư 18/4: Hôm nay hồ khá sôi động, heo nuôi đạt trọng lượng 780k. Chép bắt đầu quen thời tiết giao mùa, các cần thủ đạt kết quả nổi bật gồm: – Bùi Tấn Đại 11kg chép
– Anh Minh 10kg chép 2 xôi
– Anh Bi 9kg chép
– Anh Thọ 8kg chép
– Anh Tâm, Anh Hùng 5kg chép
– Anh Nguyễn Danh Hiến ( đang hẹn hò) 5kg chép. ??Sáng mai hồ châm thêm cá chép ngọc trinh lúc 8h sáng. Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ.??Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - : Báo cá bên Hồ đài nha ae! : 5 tiếng 24 ký chép bự ae oi! : AE rảnh qua hồ giao (2021-04-03 13:16:32)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 18/4: Hôm nay hồ khá sôi động, heo nuôi đạt trọng lượng 780k. C (2021-04-18 21:42:21)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 18/4: Hôm nay hồ khá sôi động, heo nuôi đạt trọng lượng 780k. C (2021-04-18 21:42:21)
3 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Đề nghị hồ sửa lại dùm là Anh Bi Xưởng Tàu dùm nha

Để lại bình luận

Shopping cart