Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 18/3: Ngày mai hồ sẽ châm thêm 50kg chép vào sáng sớm 7h – 2021-03-18 21:56:13

Thông báo Lý Ngư 18/3: Ngày mai hồ sẽ châm thêm 50kg chép vào sáng sớm 7h


2021-03-18 21:56:13
??Thông báo Lý Ngư 18/3: Ngày mai hồ sẽ châm thêm 50kg chép vào sáng sớm 7h ??

Hôm nay cá ăn đều hồ, không tập trung như 2 hôm trước. Các cần thủ xuất sắc gồm:
– Anh Đức 10kg chép
– Anh Cang 10kg chép phi
– Chú Hiển 8kg chép
– Anh Cường 8kg chép phi
– Anh Dũng 7kg chép
– Anh Thắng 6kg chép phi
– Anh Đắc , Anh Hải 5kg chép phi

???Từ 15/3 để đối phó với cá nhỏ hồ sẽ có chính sách như sau: cần thủ câu suất bình thường cá nhỏ thu 30k/kg. Riêng các cần thủ giúp hồ chuyên xử lý cá nhỏ (vui lòng đăng kí khi xuống cần) hồ sẽ không tính vé câu và sẽ thu lại 10k/kg cá nhỏ, cá lớn thả lại hồ……???

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi. (Nối tiếp 120kg cá lóc ngày thứ 7 và việc thả cá hàng ngày. ) SÁNG C
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 18/3: Ngày mai hồ sẽ châm thêm 50kg chép vào sáng sớm 7h – 2021-03-18 21:56:13
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 18/3: Ngày mai hồ sẽ châm thêm 50kg chép vào sáng sớm 7h – 2021-03-18 21:56:13
3 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Cá nhỏ cở nào là đc câu miễn phí vậy anh

  2. Mốt vào bào ké cá nhỏ a bảo mới đc kkkk

Để lại bình luận

Shopping cart