Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 17/11: Heo chép nay lên 1.710.000 đồng, đã hơn 1 tuần heo chưa (2021-11-17 20:10:48)

Thông báo Lý Ngư 17/11: Heo chép nay lên 1.710.000 đồng, đã hơn 1 tuần heo chưa


2021-11-17 20:10:48

Thông báo Lý Ngư 17/11: Heo chép nay lên 1.710.000 đồng, đã hơn 1 tuần heo chưa lên. Hôm nay cá lên mạnh, 7/10 cần thủ đạt mức trên 5kg/cần trong đó 4 cần qua đò: – Anh Cường 18kg chép
– Chú Hiển 12kg chép
– Anh Nghĩa 9kg chép, phi
– Anh Cuong Nguyen 8kg chép
– Anh Hùng 7kg chép phi Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ.?

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Ngọc tâm lại lên
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 17/11: Heo chép nay lên 1.710.000 đồng, đã hơn 1 tuần heo chưa  (2021-11-17 20:10:48)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 17/11: Heo chép nay lên 1.710.000 đồng, đã hơn 1 tuần heo chưa (2021-11-17 20:10:48)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Dạ em hỏi qua đò là câu xong phủi đít đi về phải không ạ ??

  2. 20 ký sao ko đc gọi tên ?? Chỉ là gửi lại hồ 19,8ký bắt lên sau thôi.

Shopping cart