Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 16/3: – 2021-03-16 22:46:58

Thông báo Lý Ngư 16/3:


2021-03-16 22:46:58
Thông báo Lý Ngư 16/3:

Sau nhiều lần châm cá liên tục, lượng cá trong hồ đang tồn đọng rất lớn, mồi cần thủ k đủ nên gần đây hiện tượng cá đói, ăn rất nhiệt. Hôm nay các cần thủ xuất sắc gồm:

Bùi Tấn Đại 28kg chép, 1 xôi qua đò mang thùng bia về
Anh Đức 24kg chép qua đò mang thùng coca về
Chú Hiển 9kg chép phi
Anh Cang 9kg chép phi
Anh Hoang 7kg chép phi
Anh Hùng 7kg chép phi.
….
Heo nay lên nhẹ 630k.

??Từ 15/3 để đối phó với cá nhỏ hồ sẽ có chính sách như sau: cần thủ câu suất bình thường cá nhỏ thu 30k/kg. Riêng các cần thủ giúp hồ chuyên xử lý cá nhỏ (vui lòng đăng kí khi xuống cần) hồ sẽ không tính vé câu và sẽ thu lại 10k/kg cá nhỏ, cá lớn thả lại hồ……???
Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Thực hiện thả 120kg cá lóc . thứ 7 nhé Thứ 7. (28/11) Thả cá lần 1. 70kg CÁ LÓ
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 16/3: – 2021-03-16 22:46:58
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 16/3: – 2021-03-16 22:46:58
2 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Lại chờ ít bữa cá chậm ăn dần gòi vào giải ghiền ???

Để lại bình luận

Shopping cart