Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 15/11 (2021-11-15 21:53:39)

Thông báo Lý Ngư 15/11


2021-11-15 21:53:39

Thông báo Lý Ngư 15/11

Nay trời mát cá ăn rất nhiệt, bình quân cần 6kg. Cá trên 2 kg lên khá nhiều.

Heo chép nay đạt 1.500.000 đồng.


Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Hôm nay hồ Lý Ngư cá về gần 700kg. Hồ đã thả trực tiếp xuống 80kg chép đen size
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 15/11 (2021-11-15 21:53:39)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 15/11 (2021-11-15 21:53:39)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
Shopping cart