Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 14/12: (2021-12-14 08:46:12)

Thông báo Lý Ngư 14/12:


2021-12-14 08:46:12

Thông báo Lý Ngư 14/12:

Đầu tuần khá ít cần thủ, heo chép lên nhẹ 2.970.000 đồng.
Hôm qua hồ đã châm thêm 130kg chép phi, cá ăn rất nhiệt, bình quân đạt 6kg/cần. Cần thủ xuất sắc có:

Anh Hòa 12kg chép
Anh Minh 9kg chép
…..

Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ.

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi. Thả cá cuối tuần. (2023-05-25 11:53:57)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 14/12: (2021-12-14 08:46:12)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 14/12: (2021-12-14 08:46:12)
Shopping cart