Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 13/12: (2021-12-13 11:29:26)

Thông báo Lý Ngư 13/12:


2021-12-13 11:29:26

Thông báo Lý Ngư 13/12:

Heo chép đạt 2.940.000 đồng.
Cá 2 ngày cuối tuần rất nhiệt, các cần thủ làm chủ cuộc chơi như:

Anh Thắng 13kg chép phi
Anh Nghĩa 11kg chép phi
Anh Bi 9kg chép
Anh Đại 9kg chép
….

Đầu tuần hồ tiếp tục châm thêm 130kg chép phi cho thêm nhiệt.

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Cá lớn ăn như chó luôn ae ơiii (2022-02-16 23:26:02)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 13/12: (2021-12-13 11:29:26)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 13/12: (2021-12-13 11:29:26)
Shopping cart