Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 1/11: (2021-11-01 18:56:16)

Thông báo Lý Ngư 1/11:


2021-11-01 18:56:16
Thông báo Lý Ngư 1/11:

Trời càng nắng, nước sâu khiến cá Lý Ngư cuồng nhiệt, hôm nay lượng cá tiếp tuc đạt mức kỉ lục 63kg/7 cần, bình quân 9kg/cần/suất. Chủ hồ nay đưa đò, tặng quà tuyệt đối ?
. Anh Đại 1 heo 3 kg và 8kg chép
. Chú Hiển 17kg chép (chú của My Cao)
. Anh Nguyễn Thắng 11kg chép phi
. Anh Cuong Nguyen 10kg phi
. Anh Dũng 9kg chép
. ANh Cường 9kg chép phi

Hôm nay heo chép lên từ sớm, chúc mừng anh Bùi Tấn Đại lên heo hơn 3kg, từ mai heo sẽ chở lại mốc xuất phát 500k.


Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Hôm nay cá ăn điên cuồng, gần 2/3 cần thủ qua đò, mang quà về. Kỉ lục mới của hồ
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 1/11: (2021-11-01 18:56:16)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 1/11: (2021-11-01 18:56:16)
Shopping cart