Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo hồ Lý Ngư 21/12:

Thông báo hồ Lý Ngư 21/12:

Thông báo hồ Lý Ngư 21/12:

– Trời se lạnh do ảnh hưởng bão vào , cá chậm ăn, tuy nhiên toàn size lớn ăn mồi. Hôm nay chỉ có 3 cần thủ trên 10kg, cao nhất là 14kg, đa phần chỉ tầm 3,4 kg.
– Heo lên được 760k, khả năng mai nắng đẹp heo sẽ bị bắt sớm.


Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ -
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo hồ Lý Ngư 21/12:
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo hồ Lý Ngư 21/12:
1 Comment

Để lại bình luận

Shopping cart