Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo hồ cá Lý Ngư 12/12:

Thông báo hồ cá Lý Ngư 12/12:

Thông báo hồ cá Lý Ngư 12/12:

-Hôm nay cá tiếp túc ăn mạnh, bền bỉ và ổn định là Nguyễn Phước kim 19k chép 2kg phi, Đức Lợi 13kg chép 1kg phi, Tên Boo 14kg chép, Anh Dũng 14kg phi, Đại, Thái, Phước trên 10kg.
– Heo vẫn đi loanh quanh k ăn, cuối ngày nặng 1.760.000 đồng.
Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Thông báo Lý Ngư 14/1:
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo hồ cá Lý Ngư 12/12:
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo hồ cá Lý Ngư 12/12:
2 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn

Để lại bình luận

Shopping cart