Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo 10/6: (2021-06-10 18:36:59)

Thông báo 10/6:


2021-06-10 18:36:59

Thông báo 10/6:

Cá mới cuồng nhiệt, hôm nay tuy ít cần, nhưng nhiều kỉ lục được lập. Bên canh đó chép đeo khoen ăn mạnh, 3/10 chép khoen bị bắt.

Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, hồ Lý Ngư tạm ngưng hoạt động đến hết giãn cách xã hội (dự kiến đến hết 15/6).

Cảm ơn các cần thủ đã ủng hộ thời gian qua!!!

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Thiên Di (CV Lê Thị Riêng) - Sáng sớm cá vẫn lên đều lắm ạ
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo 10/6: (2021-06-10 18:36:59)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo 10/6: (2021-06-10 18:36:59)
Shopping cart