Hồ Câu Lý Ngư – Ngày 26/10 Lý Ngư bão cá, kỉ lục 2h đạt 30kg đã xác lập. Tuy nhiên nay có thể do (2021-10-27 19:40:47)

Ngày 26/10 Lý Ngư bão cá, kỉ lục 2h đạt 30kg đã xác lập. Tuy nhiên nay có thể do


2021-10-27 19:40:47

Ngày 26/10 Lý Ngư bão cá, kỉ lục 2h đạt 30kg đã xác lập. Tuy nhiên nay có thể do thời tiết âm u, cá ăn chậm, chủ yếu phi ăn.
Hồ cám ơn các cần thủ đã ủng hộ, mong thời tiết ấm hơn cá sẽ ăn mạnh trở lại.

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu La Ngà - Mai thứ 6 11/2/2022 ba con về thêm tầm 2 tạ phi cho mấy chú chơi cuối tuần nha. (2022-02-10 07:23:21)
Hồ Câu Lý Ngư – Ngày 26/10 Lý Ngư bão cá, kỉ lục 2h đạt 30kg đã xác lập. Tuy nhiên nay có thể do (2021-10-27 19:40:47)
Hồ Câu Lý Ngư – Ngày 26/10 Lý Ngư bão cá, kỉ lục 2h đạt 30kg đã xác lập. Tuy nhiên nay có thể do (2021-10-27 19:40:47)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Cắt cái clip kui bắt con cá cũng tiết kiệm nữa ???

  2. Nt a ko tl e luôn quên e rồi

  3. Hôm nay e lên choi bê cái đầu z

Shopping cart