Hồ Câu Lý Ngư – Chúc mừng cần thủ lên heo hơn 3.5kg đạt 1.460.000 đồng. (2021-06-08 13:06:12)

Chúc mừng cần thủ lên heo hơn 3.5kg đạt 1.460.000 đồng.


2021-06-08 13:06:12
??Chúc mừng cần thủ lên heo hơn 3.5kg đạt 1.460.000 đồng. ??

Hồ từ hôm nay 8/6 sẽ có một số chính sách thay đổi sau:
– Hồ ngưng xôi, đã thả 10 chép hơn 2kg đeo khoen vào chủ nhật vừa qua.(Hôm qua đã lên 1 em) Cá đeo khoen trị giá 200k và thả lại hồ.
– Heo chép nuôi sẽ tùy vào sự tham gia của các cần thủ. Khi đến câu đăng kí câu heo tại quầy, sẽ đóng thêm 30k. Heo chép hơn 2.5kg phá heo không cần trích lại. (hồ sẽ cập nhật cân nặng heo mỗi ngày).

Trân trọng!


Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Thông báo Lý Ngư 9/11: (2021-11-09 09:17:42)
Hồ Câu Lý Ngư – Chúc mừng cần thủ lên heo hơn 3.5kg đạt 1.460.000 đồng. (2021-06-08 13:06:12)
Hồ Câu Lý Ngư – Chúc mừng cần thủ lên heo hơn 3.5kg đạt 1.460.000 đồng. (2021-06-08 13:06:12)
2 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn

Để lại bình luận

Shopping cart