Hồ Câu Lý Ngư – Chúc mừng anh Bùi Tấn Đại vừa lên heo sớm nay. Heo nặng hơn 3kg trị giá 740k. T (2021-11-01 09:00:44)

Chúc mừng anh Bùi Tấn Đại  vừa lên heo sớm nay. Heo nặng hơn 3kg trị giá 740k. T


2021-11-01 09:00:44

??Chúc mừng anh Bùi Tấn Đại vừa lên heo sớm nay. Heo nặng hơn 3kg trị giá 740k. Thời tiết nắng nóng, nước hồ sâu hơn 2m mát mẻ khiến chép heo cuồng nhiệt, 3 ngày gần đây chép trên 2 kg lên rất nhiều??


Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh -
Hồ Câu Lý Ngư – Chúc mừng anh Bùi Tấn Đại  vừa lên heo sớm nay. Heo nặng hơn 3kg trị giá 740k. T (2021-11-01 09:00:44)
Hồ Câu Lý Ngư – Chúc mừng anh Bùi Tấn Đại vừa lên heo sớm nay. Heo nặng hơn 3kg trị giá 740k. T (2021-11-01 09:00:44)
Shopping cart