Hồ Câu Lý Ngư – Cá vẫn ăn đều hồ, bình quân 4kg/suất. Làn sóng mới Bùi Tấn Đại Nguyen Viet Thai (2021-11-07 09:41:59)

Cá vẫn ăn đều hồ, bình quân 4kg/suất. Làn sóng mới Bùi Tấn Đại Nguyen Viet Thai


2021-11-07 09:41:59

Cá vẫn ăn đều hồ, bình quân 4kg/suất. Làn sóng mới Bùi Tấn Đại Nguyen Viet Thai đang dẫn đầu lượng cá lên trong 3 ngày vừa qua (trên 10_15kg)

Heo chép 7/11 đang là 980k.


Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Cá mú gì tầm này (2022-01-30 23:22:24)
Hồ Câu Lý Ngư – Cá vẫn ăn đều hồ, bình quân 4kg/suất. Làn sóng mới Bùi Tấn Đại Nguyen Viet Thai  (2021-11-07 09:41:59)
Hồ Câu Lý Ngư – Cá vẫn ăn đều hồ, bình quân 4kg/suất. Làn sóng mới Bùi Tấn Đại Nguyen Viet Thai (2021-11-07 09:41:59)
Shopping cart