Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Tạm dẫn đầu săn hàng : a Hạnh 6 con (2023-11-02 10:03:24)

Tạm dẫn đầu săn hàng : a Hạnh 6 con


2023-11-02 10:03:24

Tạm dẫn đầu săn hàng : a Hạnh 6 con
Cập nhật heo hằng ngày:
Heo zòi :h1 :640k(5kg đập) ,heo 2:500k(4.5kg đập)
Heo săn hàng :heo 1:2960k (khoen đen trên 5kg) .Heo2: 500k trên 6kg đập- đến 22h hằng ngày(các phần thưởng còn lại đến 20h)!
Xác nhận heo dưới nước hợp lệ đến 22h hằng ngày!
– Hồ chép zòi cứ 15 cần trở hồ sẽ cho 15 cục xôi 50k(xôi đến 18h) cá ăn miệng hợp lệ!(tính luôn cá có thưởng+thịt)
* Cá thu lại 30k/1kg
* Heo sốc thả lại hồ (tặng lon nước),Khoen sốc thả lại hồ tính cá thịt!(khoen tới 18h)
– Hồ săn hàng trên 10 cần có 5 cục xôi 100k (chép-trắm-hô ăn miệng đều được tính +cá có thưởng hằng ngày). Không gửi giờ ,k đánh lững ngoài đánh Hô!
+ Phần thưởng :
* Trắm Đen 300k( 3-9kg) 800k (trên 10kg),dưới 3kg 150k.
* Trắm cỏ :150k/1con
* Chép trên 4.5kg thưởng 300k
* Cá Hô : Thưởng 3trieu + 1 cây cần 1tr8+ blxe a1 600k. Trên 20kg thưởng Blxe B2( trị giá 14tr)
* Tra Bò :1tr5/1con
– Hồ tạp : xuất 100k/3h tiếng tiếp theo 30k , cá thu lại 15k/1kg!


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Cám chơi chơi làm 5 con , sảy 3! (2021-04-07 19:42:35)
Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Tạm dẫn đầu săn hàng : a Hạnh 6 con (2023-11-02 10:03:24)
Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Tạm dẫn đầu săn hàng : a Hạnh 6 con (2023-11-02 10:03:24)
Shopping cart