Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – -Tạm dẫn đầu chép zoi :a quân 8.2kg (2023-08-13 07:06:19)

-Tạm dẫn đầu chép zoi :a quân 8.2kg


2023-08-13 07:06:19

-Tạm dẫn đầu chép zoi :a quân 8.2kg
Săn hàng e nam 1 lần ăn miêng .
Đến 22h tối thứ 6 hằng tuần!
-Cập nhật heo hằng ngày:
Heo zòi :h1 :1960(kg đập) ,heo 2:500k(4.5kg đập)
Heo săn hàng :heo 1:10000k(khoen đen trên 6kg) .Heo2: 3680k trên 6kg đập- đến 22h hằng ngày(các phần thưởng còn lại đến 20h)!
Xác nhận heo dưới nước hợp lệ đến 22h hằng ngày!
– Hồ chép zòi cứ 15 cần trở hồ sẽ cho 15 cục xôi 50k(xôi đến 18h) cá ăn miệng hợp lệ!(tính luôn có có thưởng+thịt)
– Hồ săn hàng trên 10 cần có 5 cục xôi 100k (chép-trắm-hô ăn miệng đều được tính +cá có thưởng hằng ngày)đến 20h!
– Hồ phi heo :2360k(khoen màu đen cá ăn miệng xác nhận dưới nước đến 18h). Câu giải trí thì 100k nguyên ngày(báo trước cho hồ) Giá câu hồ phi-điêu hồng 210k/5h tiếng tiếp theo 30k ???


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới - Hồ săn hàng bắt đầu xôi! (2023-08-27 14:17:37)
Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – -Tạm dẫn đầu chép zoi :a quân 8.2kg (2023-08-13 07:06:19)
Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – -Tạm dẫn đầu chép zoi :a quân 8.2kg (2023-08-13 07:06:19)
Shopping cart