Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Resset lại cho ae dễ hiểu (2023-08-28 07:49:36)

Resset lại cho ae dễ hiểu


2023-08-28 07:49:36
Resset lại cho ae dễ hiểu???
Tạm dẫn đầu chép zoi chú Yên 9.5kg1/ngày/1 tuần(1 bộ phao hoặc cần)
Hồ săn hàng : A hùng + a Tiến 1 lần(cá ăn miệng hợp lệ trên 3kg) /1ngày/1 tuần (1triệu)
-Cập nhật heo hằng ngày:
Heo zòi :h1 :3220kg đập) ,heo 2:500k(4.5kg đập)
Heo săn hàng :heo 1:10000k(khoen đen trên 5kg) .Heo2: 500k trên 6kg đập- đến 22h hằng ngày(các phần thưởng còn lại đến 20h)!
Xác nhận heo dưới nước hợp lệ đến 22h hằng ngày!
– Hồ chép zòi cứ 15 cần trở hồ sẽ cho 15 cục xôi 50k(xôi đến 18h) cá ăn miệng hợp lệ!(tính luôn cá có thưởng+thịt)
* Cá thu lại 30k/1kg
* Heo sốc thả lại hồ (tặng lon nước),Khoen sốc thả lại hồ tính cá thịt!
– Hồ săn hàng trên 10 cần có 5 cục xôi 100k (chép-trắm-hô ăn miệng đều được tính +cá có thưởng hằng ngày)
+ Phần thưởng :
* Trắm Đen 300k( 3-9kg) 800k (trên 10kg),dưới 3kg 150k.
* Trắm cỏ 200k/1con
* Cá Hô : Thưởng 3trieu + 1 cây cần 1tr8+ blxe a1 600k. Trên 20kg thưởng Blxe B2( trị giá 14tr)
* Chép đầu tiên trong ngày trên 4.5kg thưởng 300k/1 lần
* Tra Bò :1tr5/1con
– Hồ phi heo :2360k(khoen màu đen cá ăn miệng xác nhận dưới nước đến 22h). Câu giải trí thì 100k nguyên ngày(báo trước cho hồ) Giá câu hồ phi-điêu hồng 200k/5h tiếng tiếp theo 30k ???
Heo + phần thưởng là xác nhận cá dưới nước nha ae!


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Nhìn số cả lên đường thấy sợ quá. (2021-08-18 21:25:48)
Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Resset lại cho ae dễ hiểu (2023-08-28 07:49:36)
Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Resset lại cho ae dễ hiểu (2023-08-28 07:49:36)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Phi điêu hồng một ngày giá sao vậy hồ

  2. Haha….lại phải vác mặt vào hồ r

  3. Hồ Phi còn cá con nữa ko vậy hồ

  4. DICH VU HỒ VẬY QUÁ NGON NHA

Shopping cart