Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Bồi 12 con Đen! Ngày mai bồi hồ chép zòi với 2 heo trên 5kg (2023-08-26 18:38:59)

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Bồi 12 con Đen! Ngày mai bồi hồ chép zòi với 2 heo trên 5kg (2023-08-26 18:38:59)


2023-08-26 18:38:59

Bồi 12 con Đen! Ngày mai bồi hồ chép zòi với 2 heo trên 5kg
Tạm dẫn đầu chép zoi chú Yên 9.5kg
-Cập nhật heo hằng ngày:
Heo zòi :h1 :3120(kg đập) ,heo 2:500k(4.5kg đập)
Heo săn hàng :heo 1:10000k(khoen đen trên 6kg) .Heo2: 4520k trên 6kg đập- đến 22h hằng ngày(các phần thưởng còn lại đến 20h)!
Xác nhận heo dưới nước hợp lệ đến 22h hằng ngày!
– Hồ chép zòi cứ 15 cần trở hồ sẽ cho 15 cục xôi 50k(xôi đến 18h) cá ăn miệng hợp lệ!(tính luôn có có thưởng+thịt)
– Hồ săn hàng trên 10 cần có 5 cục xôi 100k (chép-trắm-hô ăn miệng đều được tính +cá có thưởng hằng ngày)
– Hồ phi heo :2360k(khoen màu đen cá ăn miệng xác nhận dưới nước đến 22h). Câu giải trí thì 100k nguyên ngày(báo trước cho hồ) Giá câu hồ phi-điêu hồng 210k/5h tiếng tiếp theo 30k ???
Heo + phần thưởng là xác nhận cá dưới nước nha ae!

Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới - Chúc mừng cần thủ đập heo 2 hồ Săn Hàng 4520k (2023-08-27 11:02:16)
Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Bồi 12 con Đen! Ngày mai bồi hồ chép zòi với 2 heo trên 5kg (2023-08-26 18:38:59)
Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Bồi 12 con Đen! Ngày mai bồi hồ chép zòi với 2 heo trên 5kg (2023-08-26 18:38:59)
Shopping cart