Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Bắt đi( thêm 1 con heo 1 hồ săn hàng) (2023-08-18 11:31:18)

Bắt đi( thêm 1 con heo 1 hồ săn hàng)


2023-08-18 11:31:18

Bắt đi( thêm 1 con heo 1 hồ săn hàng)
-Tạm dẫn đầu chép zoi :a Quân 10,4kg
Săn hàng A Hạnh 2 lần ăn miệng.
Đến 22h tối thứ 6 hằng ngày!
-Cập nhật heo hằng ngày:
Heo zòi :h1 :2240(kg đập) ,heo 2:500k(4.5kg đập)
Heo săn hàng :heo 1:10000k(khoen đen trên 6kg) .Heo2: 4100k trên 6kg đập- đến 22h hằng ngày(các phần thưởng còn lại đến 20h)!
Xác nhận heo dưới nước hợp lệ đến 22h hằng ngày!
– Hồ chép zòi cứ 15 cần trở hồ sẽ cho 15 cục xôi 50k(xôi đến 18h) cá ăn miệng hợp lệ!(tính luôn có có thưởng+thịt)
– Hồ săn hàng trên 10 cần có 5 cục xôi 100k (chép-trắm-hô ăn miệng đều được tính +cá có thưởng hằng ngày)
– Hồ phi heo :2360k(khoen màu đen cá ăn miệng xác nhận dưới nước đến 22h). Câu giải trí thì 100k nguyên ngày(báo trước cho hồ) Giá câu hồ phi-điêu hồng 210k/5h tiếng tiếp theo 30k ???


Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới, P.28, Bình Thạnh

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Sáng chủ nhật thả 120kg cá chép zin nhé
Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Bắt đi( thêm 1 con heo 1 hồ săn hàng) (2023-08-18 11:31:18)
Hồ Câu Lý Ngư Bình Quới – Bắt đi( thêm 1 con heo 1 hồ săn hàng) (2023-08-18 11:31:18)
  1. Lại thêm heo à anh tọi..vậy lát em phải qua bắt vs được… anh kêu con heo đợi em nha

Shopping cart