Hồ Câu Lý Ngư – Ba ngày trên 9kg/suất, nay 10 phút phi, trôi, chép đủ cả. “Có biết ai nhất hồ hô (2021-10-29 12:57:39)

Ba ngày trên 9kg/suất, nay 10 phút phi, trôi, chép đủ cả. "Có biết ai nhất hồ hô


2021-10-29 12:57:39

Ba ngày trên 9kg/suất, nay 10 phút phi, trôi, chép đủ cả. “Có biết ai nhất hồ hôm qua k” “lên con 3kg nhẹ nhàng quá”… Lời 1 cần thủ kì cựu? Hi vọng sẽ có làn sóng mới tại Lý Ngư?

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Thả cá Chép (2022-06-15 10:20:01)
Hồ Câu Lý Ngư – Ba ngày trên 9kg/suất, nay 10 phút phi, trôi, chép đủ cả. “Có biết ai nhất hồ hô (2021-10-29 12:57:39)
Hồ Câu Lý Ngư – Ba ngày trên 9kg/suất, nay 10 phút phi, trôi, chép đủ cả. “Có biết ai nhất hồ hô (2021-10-29 12:57:39)
Shopping cart