Hồ Câu Lý Ngư – Anh Chi khách đầu tiên đến hồ ngày khai trương, sau nhiều ngày móm giưt không hề (2021-04-03 18:48:59)

Anh Chi khách đầu tiên đến hồ ngày khai trương, sau nhiều ngày móm giưt không hề


2021-04-03 18:48:59

??Anh Chi khách đầu tiên đến hồ ngày khai trương, sau nhiều ngày móm giưt không hề nản chí. Anh Chi đã dần hòa nhập lên 4,5 kg/suất và hôm nay Heo Nái 4kg anh cũng đã chinh phục. Hồ Lý Ngư chúc mừng anh????

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Cá ăn như chó ae ơi vào bắt ngay nao di ae oi (2023-05-18 20:32:53)
Hồ Câu Lý Ngư – Anh Chi khách đầu tiên đến hồ ngày khai trương, sau nhiều ngày móm giưt không hề (2021-04-03 18:48:59)
Hồ Câu Lý Ngư – Anh Chi khách đầu tiên đến hồ ngày khai trương, sau nhiều ngày móm giưt không hề (2021-04-03 18:48:59)
5 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn

Để lại bình luận

Shopping cart