Hồ Câu La Ngà – Lâu lắm r mới đc gặp lại đông ae ntn :)))) . (2021-10-17 19:08:46)

Lâu lắm r mới đc gặp lại đông ae ntn :)))) .


2021-10-17 19:08:46
Lâu lắm r mới đc gặp lại đông ae ntn :)))) .
Phi len cũng nhiều.nhưng thời tiết ko ủng hộ nen ăn ko đều hồ. trôi chưa chịu ăn nen vẫn chưa có khoen nào bị hốt . Vẫn còn 20 e nằm vùng ?????. Vẫn 100k 1 chú .

Mai giá cần 250k xuất 5 tiếng.
Tiếng tiếp theo 30k
Từ ngày thứ 3 trở đi 200k xuất 5 tiếng
Cá thu lại 15k .
Hồ giới hạn cần 3.6m -4.5m .
Ko đánh cần máy .
Mồi tự do. Hồ cấm đánh trùng chỉ ( dễ hư đáy hồ)

Mọi chi tiết liên hệ : 0938208541 Lâm.


Hồ Câu La Ngà

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Thả cá Phi hồ tạp (2022-02-22 08:24:18)
Hồ Câu La Ngà – Lâu lắm r mới đc gặp lại đông ae ntn :)))) . (2021-10-17 19:08:46)
Hồ Câu La Ngà – Lâu lắm r mới đc gặp lại đông ae ntn :)))) . (2021-10-17 19:08:46)
  1. Hồ cá rô đầu vuông mở luôn chưa

Shopping cart