Hồ Câu Hội Ngộ – Thấy mọi người hay hỏi chau vừa lên được ít bơ sáp mùa covid nên chỉ bán 15k/kg (2021-07-08 13:31:04)

Thấy mọi người hay hỏi chau vừa lên được ít bơ sáp mùa covid nên chỉ bán 15k/kg

Thấy mọi người hay hỏi chau vừa lên được ít bơ sáp mùa covid nên chỉ bán 15k/kg thôi ạ
Hàng nhà lên đảm bảo không thuốc thang gì
Mai giãn cách xã hội rồi cô chú mua ủng hộ con đi
– ngày mai có bơ 034 nữa ạ .

Hồ Câu Hội Ngộ

Xem thêm  Hồ Câu Hội Ngộ - Ngày 30/5 chức mừng anh trai đã lên heo. Ngày 31/5 heo khởi điểm là 500k nha anh (2022-05-31 10:48:34)
Hồ Câu Hội Ngộ – Thấy mọi người hay hỏi chau vừa lên được ít bơ sáp mùa covid nên chỉ bán 15k/kg  (2021-07-08 13:31:04)
Hồ Câu Hội Ngộ – Thấy mọi người hay hỏi chau vừa lên được ít bơ sáp mùa covid nên chỉ bán 15k/kg (2021-07-08 13:31:04)
9 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn

Để lại bình luận

Shopping cart