Hồ Câu Hội Ngộ – Ngày mai thứ 2 hồ về 300kg chép zin để chuẩn bị cho ngày khai xuân thứ 3 ngày 8/ (2022-02-06 13:49:31)

Ngày mai thứ 2 hồ về 300kg chép zin để chuẩn bị cho ngày khai xuân thứ 3 ngày 8/

Ngày mai thứ 2 hồ về 300kg chép zin để chuẩn bị cho ngày khai xuân thứ 3 ngày 8/2, em sẽ phát trực tiếp .
? Thứ 7 ngày 11 hồ thả 300kg phi size trên 1kg , và 100kg trôi size từ 2-4kg ( hồ cá phi mở lại ngày chủ nhật 12/2 )( thể lệ em sẽ thông báo sau ngày 8/2 )
Rất mong anh em ủng hộ nhà hồ

Hồ Câu Hội Ngộ

Xem thêm  Hồ Câu Hội Ngộ - Hồ chép cá đang lên mạnh nha ae . (2021-11-23 11:35:07)
Hồ Câu Hội Ngộ – Ngày mai thứ 2 hồ về 300kg chép zin để chuẩn bị cho ngày khai xuân thứ 3 ngày 8/ (2022-02-06 13:49:31)
Hồ Câu Hội Ngộ – Ngày mai thứ 2 hồ về 300kg chép zin để chuẩn bị cho ngày khai xuân thứ 3 ngày 8/ (2022-02-06 13:49:31)
ngan.lehuu
Shopping cart