Hồ Câu Hội Ngộ – Hồ xuống chép chép ngày 2/3 . (2022-03-02 09:25:55)

Ngày mai 10/4 nhà hồ sẽ tổ chức treo thưởng cá lóc với 3 khung giờ :

Hồ xuống chép chép ngày 2/3 .

Hồ Câu Hội Ngộ

Xem thêm  Hồ Câu Hội Ngộ - Hồ bồi thêm chép lần 2 40kg chép (2022-03-16 12:20:11)
Hồ Câu Hội Ngộ – Hồ xuống chép  chép ngày 2/3 . (2022-03-02 09:25:55)
Hồ Câu Hội Ngộ – Hồ xuống chép chép ngày 2/3 . (2022-03-02 09:25:55)
Shopping cart