Hồ Câu Hội Ngộ – Hồ vừa tổ chức xong cá xả heo (2021-12-04 11:01:03)

Hồ vừa tổ chức xong cá xả heo

Hồ vừa tổ chức xong cá xả heo
Tổng cộng 7tr = 9 con
3 khoen trắng + thẻ = 2tr/1con
2 dây đen + thẻ =1tr/1 con. ( tổng 2 con )
2 trắng một đen + thẻ =500/1 cong , (tổng 6 con)
Hồ xả heo tri ân quý cần thủ 1 con khoen trị giá 1triệu .
Cảm ơn anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ nhà hồ .

Hồ Câu Hội Ngộ

Xem thêm  Hồ Câu Hội Ngộ - Hồ bồi chép ngày 12/12 . 9h hồ bắt đầu đánh xôi ạ . (2021-12-12 08:48:00)
Hồ Câu Hội Ngộ – Hồ vừa tổ chức xong cá xả heo (2021-12-04 11:01:03)
Hồ Câu Hội Ngộ – Hồ vừa tổ chức xong cá xả heo (2021-12-04 11:01:03)
ngan.lehuu
Shopping cart