Hồ Câu Hội Ngộ – Hồ hội ngộ bồi 5 em trắm cỏ 6-8kg cho anh em săn hàng ạ .. (2021-04-24 12:55:54)

Hồ hội ngộ bồi 5 em trắm cỏ 6-8kg cho anh em săn hàng ạ ..

Hồ hội ngộ bồi 5 em trắm cỏ 6-8kg cho anh em săn hàng ạ ..
???? Cá anh em câu lên hồ cho ae mang về hoặc bán lại cho hồ 400k
?‍♂️?‍♂️ cá trắm sẽ k tính heo – không tính xôi – cá xóc trả lại hồHồ Câu Hội Ngộ

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính báo. (2021-10-27 19:24:47)
Hồ Câu Hội Ngộ – Hồ hội ngộ bồi 5 em trắm cỏ 6-8kg cho anh em săn hàng ạ .. (2021-04-24 12:55:54)
Hồ Câu Hội Ngộ – Hồ hội ngộ bồi 5 em trắm cỏ 6-8kg cho anh em săn hàng ạ .. (2021-04-24 12:55:54)
2 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Đây được câu máy không bác

Để lại bình luận

Shopping cart