Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Út Lệ thả 200kg cá phi size 0.8lạng up! Giá vé 200n/suat 4 tieng,tieng +40n! Ho (2021-12-21 09:57:00)

Út Lệ thả 200kg cá phi size 0.8lạng up! Giá vé 200n/suat 4 tieng,tieng +40n! Ho


2021-12-21 09:57:00

Út Lệ thả 200kg cá phi size 0.8lạng up! Giá vé 200n/suat 4 tieng,tieng +40n! Ho thu lai ca chep+phi gia 40n/kg! Sau 18h ho ko thu lại cá! Khach goi ca lai sáng mai phục vụ cân sau! Hồ có khu vực gởi cá an toàn


Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Thứ 3 ngày 15/12 út lệ bồi 500kg Chép size 3-4kg/con
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Út Lệ thả 200kg cá phi size 0.8lạng up! Giá vé 200n/suat 4 tieng,tieng +40n! Ho  (2021-12-21 09:57:00)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Út Lệ thả 200kg cá phi size 0.8lạng up! Giá vé 200n/suat 4 tieng,tieng +40n! Ho (2021-12-21 09:57:00)
Shopping cart