Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thứ 5 ngày 1/4 em khai trương hồ Chép thịt giải trí. Giá 200n/suat 4 tieng, tiến (2021-03-30 10:23:03)

Thứ 5 ngày 1/4 em khai trương hồ tạp thiên nhiên! Giá vé 200n/suat 6 tieng . Tie


2021-03-30 10:23:03

Thứ 5 ngày 1/4 em khai trương hồ Chép thịt giải trí. Giá 200n/suat 4 tieng, tiếng + 40n.hồ thu lai cá 30n/con. Mai thứ 4 em thả 300kg .thứ 5 em thả 150kg chia 3 lần. 7h thả 50kg + 12h thả 50kg + 17h thả 50kg.Lich thả cá : mỗi tuần em thả 400kg Chép vào thứ 2-4-6-CN. Giờ thả cá chia làm 3 lần lúc 8h-13h-17h.Kính mong quý khách tham gia và ủng hộ.
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - : Để tạo ra sân chơi giải trí và chuyên nghiệp : Hồ Ngọc Tâm Bình Chánh có thê (2021-04-06 20:12:43)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thứ 5 ngày 1/4 em khai trương hồ Chép thịt giải trí. Giá 200n/suat 4 tieng, tiến (2021-03-30 10:23:03)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thứ 5 ngày 1/4 em khai trương hồ Chép thịt giải trí. Giá 200n/suat 4 tieng, tiến (2021-03-30 10:23:03)
1 Comment

Để lại bình luận

Shopping cart