Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thứ 3 ngày 15/12 út lệ bồi 500kg Chép size 3-4kg/con

Thứ 3 ngày 08/12 em thả 500kg Chép lần 2 chỉ trong vòng 4 ngày ! Chốt 4 ngày em

Thứ 3 ngày 15/12 út lệ bồi 500kg Chép size 3-4kg/con

Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Hóc Môn
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thứ 3 ngày 15/12 út lệ bồi 500kg Chép size 3-4kg/con
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – Thứ 3 ngày 15/12 út lệ bồi 500kg Chép size 3-4kg/con
Vui lòng để lại đánh giá

Để lại bình luận

Shopping cart