Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – THÍCH CÁ CHÉP, GHIỀN CÁ LÓC, SAO BỎ QUA ÚT LỆ ĐƯỢC! (2021-12-06 11:00:05)

THÍCH CÁ CHÉP, GHIỀN CÁ LÓC, SAO BỎ QUA ÚT LỆ ĐƯỢC!


2021-12-06 11:00:05
THÍCH CÁ CHÉP, GHIỀN CÁ LÓC, SAO BỎ QUA ÚT LỆ ĐƯỢC!

? Cần thủ đang tìm chỗ câu giúp thỏa mãn sở thích câu cá chép, cá lóc ?

Vậy làm sao có thể bỏ qua hồ câu cá giải trí Út Lệ – địa điểm với các hồ câu cá chép và cá lóc cực lớn.

?TẠI ÚT LỆ CÓ:
?Hồ cá chép: Số lượng cá thả lên đến 1,8 tấn/tháng – thả vào thứ 3,5,7 – trung bình một ngày thả tới hơn 100kg.
?Hồ cá lóc ngâm: Số lượng cá thả lên đến 3 tấn/tháng – thả mỗi ngày – trùng bình 100kg/ngày
?Hồ Lure cá lóc: Số lượng cá thả lên đến 3 tấn/tháng – thả mỗi ngày – trung bình 100kg ngày.

?Đảm bảo với số lượng cá cực lớn được thả ra chắc chắn sẽ mang lại cảm giác giật câu mỏi tay cho các cần thủ khi ghé Hồ Út Lệ.

?Nhanh chân tới Hồ câu cá giải trí Út Lệ ngay nhé, chắc chắn thỏa mãn cảm giác thích cá chép, ghiền cá lóc của các cần thủ.

Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Chép,chép. (2021-04-21 11:22:57)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – THÍCH CÁ CHÉP, GHIỀN CÁ LÓC, SAO BỎ QUA ÚT LỆ ĐƯỢC! (2021-12-06 11:00:05)
Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ – THÍCH CÁ CHÉP, GHIỀN CÁ LÓC, SAO BỎ QUA ÚT LỆ ĐƯỢC! (2021-12-06 11:00:05)
Shopping cart